• Viltvård

Viltvård för att jaga.

Viltvård är något som verkligen engagerar oss. Viltet är en fantastisk tillgång som vi har i naturen. Vi väljer därför att lägga ner mycket energi och tid på just viltvården för att kunna bibehålla livskraftiga stammar och leverera kvalitetsrika jakter för dig och dina vänner!
 

Viltvård handlar inte bara om att skjuta rävar och sätta ut ensilagebalar på vintern utan det är så mycket mer därtill.

Vi vill gynna viltet på ett långsiktigt sätt, och då gäller det att se till att det finns bra skydd, kantzoner, dungar och föda året runt. Självfallet utfodrar vi våra vilt, men vi satsar även mycket på den naturliga födan för vilten. 

Eftersom vi bedriver omfattande viltvård i form av viltåkrar, skydd, stödufodring, selektiv avskjutning och mycket mer så kan vi leverera vilt på våra jakter. Vi anser att vi hellre arrangerar ett mindre antal kvalitets rika jakter per år med stor utdelning, än att arrangera många med låg utdelning. 
 

Glöm inte att jakten är en del av viltvården, inte tvärt om.  

Utsättning utav änder och fasaner

Vi har 9 olika dammar på två olika gårdar utanför Kristianstad och Vollsjö. I dessa dammar bedriver vi utsättning utav änder. Under sommaren 2016 kommer vi sätta ut 1100 ällingar.

Förutom andutsättning så sätter vi även ut ca 500 fasaner på vår gård utanför Kristianstad. Vårt mål är även att börja med att sätta ut rapphöns i större skala inom en snar framtid. 

All vår fågelutsättning som vi gör på våra marker gör vi för att kunna erbjuda våra kunder riktigt bra kvalitetsrik fågeljakt med många skottchanser och mycket fågel. Det gynnar även de redan starka populationerna på markerna.