• Viltvård

Viltvård för att jaga.

Viltvård är något som verkligen engagerar oss. Viltet är en fantastisk tillgång som vi har i naturen. Vi väljer därför att lägga ner mycket energi och tid på just viltvården för att kunna bibehålla livskraftiga stammar och leverera kvalitetsrika jakter för dig och dina vänner!
 

Viltvård handlar inte bara om att skjuta rävar och sätta ut ensilagebalar på vintern utan det är så mycket mer därtill.

Vi vill gynna viltet på ett långsiktigt sätt, och då gäller det att se till att det finns bra skydd, kantzoner, dungar och föda året runt. Självfallet utfodrar vi våra vilt, men vi satsar även mycket på den naturliga födan för vilten. 

Eftersom vi bedriver omfattande viltvård i form av viltåkrar, skydd, stödufodring, selektiv avskjutning och mycket mer så kan vi leverera vilt på våra jakter. Vi satsar på kvalitet före kvanitet. 
 

Glöm inte att jakten är en del av viltvården, inte tvärt om.  

Utsättning utav änder, fasaner och rapphöns.

För att gynna våra redan starka vilda populationer av fältfågel och änder på våra marker så släpper vi varje år ut ca 1500 änder och 600 fasaner. De senaste åren har vi även börjat att släppa ut rapphöns vilket har varit ett mycket uppskattat inslag på Rough shooting jakterna för våra gäster. 

Skötseln av fåglarna är en året runt syssla med predatorjakten, viltåkrar och biotopförbättring.