• Viltvård

Viltvård för att jaga.

Viltvård är något som verkligen engagerar oss. Viltet är en fantastisk tillgång som vi har i naturen. Vi väljer därför att lägga ner mycket energi och tid på just viltvården för att kunna bibehålla livskraftiga stammar och leverera kvalitetsrika jakter för dig och dina vänner!
 

Viltvård handlar inte bara om att skjuta rävar och sätta ut ensilagebalar på vintern utan det är så mycket mer därtill.

Vi vill gynna viltet på ett långsiktigt sätt och arbetar med biotopförbättring för det vilda. Det är viktigt att det finns bra skydd, kantzoner, dungar och möjlighet till föda året runt. Anläggandet av exempelvis våtmarker gynnar otroligt många arter.


Glöm inte att jakten är en del av viltvården, inte tvärt om.  

Utsättning utav änder, fasaner och rapphöns.

För att gynna våra redan starka vilda populationer av fältfågel och änder på våra marker så släpper vi varje år ut ett lämpligt antal fältfågel och ällingar. Skötseln av fåglarna är en året runt syssla med predatorjakten, viltåkrar och biotopförbättring.